LẠNG SƠN – TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2019

LẠNG SƠN - ĐIỂM ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

TPL_SUBTITLE_HÌNH_ẢNH_HỘI_NGHỊ

DIỄN GIẢ TẠI HỘI NGHỊ

TPL_SUBTITLE_DIỄN_GIẢ_TẠI_HỘI_NGHỊ
ADB

DIỄN GIẢ 1

Đại diện ngân hàng phát triển Châu Á ADB
kotra

DIỄN GIẢ 2

Đại diện cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc - KOTRA


kotraDIỄN GIẢ 3

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả

TRUYỀN THÔNG HỘI NGHỊ

TPL_SUBTITLE_TRUYỀN_THÔNG_HỘI_NGHỊ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

TPL_SUBTITLE_ĐƠN_VỊ_TÀI_TRỢ